Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 21 Nov 2023 00:46:37

Tall fra FHI MSIS

2023: Totalt antall meldte tilfeller i Agder

November

Kommune Antall meldte
Arendal 13
Flekkefjord 1
Froland 5
Grimstad 1
Kristiansand 10
Lillesand 1
Lindesnes 1
Lyngdal 2
Tvedestrand 1
Vennesla 4
Totalt 39

Oktober

Kommune Antall meldte
Arendal 4
Birkenes 1
Farsund 1
Froland 3
Grimstad 1
Kristiansand 19
Lillesand 1
Lindesnes 5
Tvedestrand 1
Vennesla 4
Totalt 40

September

Kommune Antall meldte
Flekkefjord 2
Gjerstad 1
Grimstad 3
Kristiansand 9
Lindesnes 1
Vennesla 1
Totalt 17

August

Kommune Antall meldte
Arendal 5
Birkenes 1
Iveland 1
Kristiansand 4
Kvinesdal 1
Lillesand 2
Lindesnes 3
Lyngdal 2
Vegårshei 1
Vennesla 3
Totalt 23

Juli

Kommune Antall meldte
Arendal 1
Grimstad 1
Kristiansand 3
Lindesnes 1
Vegårshei 1
Totalt 7

Juni

Kommune Antall meldte
Arendal 4
Evje og Hornnes 1
Flekkefjord 1
Froland 1
Grimstad 1
Lindesnes 2
Totalt 10

Mai

Kommune Antall meldte
Arendal 6
Froland 1
Grimstad 3
Kristiansand 8
Lillesand 4
Lindesnes 1
Risør 1
Tvedestrand 1
Totalt 25

April

Kommune Antall meldte
Arendal 5
Birkenes 1
Farsund 1
Flekkefjord 5
Gjerstad 1
Grimstad 7
Kristiansand 22
Lillesand 1
Lindesnes 6
Lyngdal 2
Tvedestrand 2
Vennesla 2
Totalt 55

Mars

Kommune Antall meldte
Arendal 5
Birkenes 1
Farsund 3
Flekkefjord 4
Froland 1
Grimstad 5
Kristiansand 21
Kvinesdal 2
Lillesand 2
Lindesnes 5
Lyngdal 2
Sirdal 1
Tvedestrand 2
Vennesla 4
Totalt 58

Februar

Kommune Antall meldte
Arendal 7
Bygland 1
Farsund 6
Grimstad 6
Iveland 1
Kristiansand 11
Lillesand 1
Lindesnes 1
Lyngdal 2
Vennesla 2
Totalt 38

Januar

Kommune Antall meldte
Arendal 15
Birkenes 2
Bykle 1
Farsund 3
Flekkefjord 8
Froland 2
Gjerstad 1
Grimstad 5
Kristiansand 34
Kvinesdal 5
Lillesand 1
Lindesnes 5
Lyngdal 1
Risør 3
Sirdal 1
Tvedestrand 1
Vennesla 4
Åmli 1
Totalt 93

2020-2023: Meldte tilfeller i Agder