Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 04 Jul 2022 14:03:51

Tall fra FHI

Meldte tilfeller: Alders- og kjønnsfordeling

Alder Kvinner Menn Sum Andel
0-9 95 264 100 123 195 387 13,49 %
10-19 169 194 167 583 336 777 23,25 %
20-29 120 807 113 462 234 269 16,18 %
30-39 135 713 118 492 254 205 17,55 %
40-49 106 509 99 398 205 907 14,22 %
50-59 57 730 61 881 119 611 8,26 %
60-69 26 521 28 334 54 855 3,79 %
70-79 13 978 15 552 29 530 2,04 %
80-89 6 821 6 204 13 025 0,90 %
90+ 3 160 1 495 4 655 0,32 %
Totalt 735 697 712 524 1 448 221 100,00 %

Hva er et meldt tilfelle?

Et meldt tilfelle er det samme som bekreftet covid-19, dvs person som har f├ątt påvist koronaviruset (SARS-CoV-2) ved PCR-test eller antigen-hurtigtest.

Kilde: FHI