Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 21 Jun 2021 13:27:27

Tall fra FHI

Meldte tilfeller: Alders- og kjønnsfordeling

Alder Kvinner Menn Sum Prosentandel
0-9 5508 5847 11355 8,78 %
10-19 10697 11162 21859 16,90 %
20-29 12271 14113 26384 20,40 %
30-39 9767 11953 21720 16,79 %
40-49 9175 10735 19910 15,39 %
50-59 6992 8596 15588 12,05 %
60-69 3062 4037 7099 5,49 %
70-79 1591 1794 3385 2,62 %
80-89 876 634 1510 1,17 %
90+ 383 139 522 0,40 %
Totalt 60322 69010 129332 100,00 %

Hva er et meldt tilfelle?

Et meldt tilfelle er det samme som bekreftet covid-19, dvs person som har f├ątt påvist koronaviruset (SARS-CoV-2) ved PCR-test eller antigen-hurtigtest.

Kilde: FHI