Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 24 Sep 2021 14:00:07

Tall fra FHI

Meldte tilfeller: Alders- og kjønnsfordeling

Alder Kvinner Menn Sum Andel
0-9 8 547 9 098 17 645 9,52 %
10-19 20 834 21 764 42 598 22,99 %
20-29 16 960 20 017 36 977 19,95 %
30-39 13 185 15 609 28 794 15,54 %
40-49 12 258 13 599 25 857 13,95 %
50-59 8 499 10 292 18 791 10,14 %
60-69 3 574 4 626 8 200 4,42 %
70-79 1 905 2 106 4 011 2,16 %
80-89 1 056 777 1 833 0,99 %
90+ 445 176 621 0,34 %
Totalt 87 263 98 064 185 327 100,00 %

Hva er et meldt tilfelle?

Et meldt tilfelle er det samme som bekreftet covid-19, dvs person som har f├ątt påvist koronaviruset (SARS-CoV-2) ved PCR-test eller antigen-hurtigtest.

Kilde: FHI