Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 06 Dec 2022 17:05:49

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller per måned

Måned 2020 2021 2022 Totalt
Januar   13 177 408 717 421 894
Februar 21 8 724 458 789 467 534
Mars 5 085 24 871 142 170 172 126
April 2 680 16 632 18 986 38 298
Mai 653 12 091 7 660 20 404
Juni 456 5 965 13 906 20 327
Juli 414 6 507 8 090 15 011
August 1 654 23 696 4 201 29 551
September 3 219 27 969 2 235 33 423
Oktober 7 000 18 297 2 591 27 888
November 15 491 63 324 4 155 82 970
Desember 13 544 126 270 648 140 462
Totalt 50 217 347 523 1 072 148 1 469 888