Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 03 Jun 2023 08:23:01

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner 0-17 år

Alder Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Totalt
0-11 10 597 1 753 0 0 12 350
12-15 212 917 34 134 0 0 247 051
16-17 125 147 112 867 0 0 238 014
Totalt 348 661 148 754 0 0 497 415