Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 04 Dec 2023 15:40:25

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner 0-17 år

Alder Dose 1 Dose 2 Totalt
0-11 år 10 768 1 859 12 627
12-15 år 213 040 34 427 247 467
16-17 år 125 199 113 128 238 327
Totalt 349 007 149 414 498 421