🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 23 Jun 2024 11:02:51

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner 0-17 år

Alder Dose 1 Dose 2 Totalt
0-11 år 10 802 1 884 12 686
12-15 år 213 069 34 485 247 554
16-17 år 125 203 113 181 238 384
Totalt 349 074 149 550 498 624