Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 19 Apr 2024 10:49:49

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner 0-17 år

Alder Dose 1 Dose 2 Totalt
0-11 år 10 794 1 881 12 675
12-15 år 213 064 34 478 247 542
16-17 år 125 202 113 174 238 376
Totalt 349 060 149 533 498 593