Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 03 Feb 2023 07:52:00

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner i aldersgruppen 12-17 år

Alder Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Totalt
12-15 212 632 33 483 368 27 246 510
16-17 125 054 112 552 1 259 55 238 920
Totalt 337 686 146 035 1 627 82 485 430