Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 04 Oct 2022 11:44:32

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner i aldersgruppen 12-17 år

Alder Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Totalt
12-15 212 148 32 817 250 7 245 222
16-17 124 925 112 143 1 075 17 238 160
Totalt 337 073 144 960 1 325 24 483 382