Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 23 Jun 2022 02:10:45

Tall fra Statens Legemiddelverk

Bivirkninger etter mRNA-vaksine

Antall meldinger om hjertebetennelse fordelt på alder

Dato Bivirkning 12-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-89 Ukjent alder Totalt
2022-06-14 Perikarditt 69 58 51 49 42 28 4 301
  Myokarditt 26 8 17 10 8 6 1 76
  Myoperikarditt 37 6 7 8 8 5 2 73
  Totalt 132 72 75 67 58 39 7 450
2022-05-17 Perikarditt 69 58 50 47 42 28 4 298
  Myokarditt 26 8 16 10 8 6 1 75
  Myoperikarditt 37 6 7 8 8 5 2 73
  Totalt 132 72 73 65 58 39 7 446

Myokarditt er betennelse i hjertemuskelen.

Perikarditt er betennelse i hjerteposen.

Myoperikarditt er betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen.

https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertet