Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 08 Sep 2023 20:19:18

Tall fra SSB tabell 01222

2016-2023: Antall fødte per kvartal

fodtekvartal

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
01222 Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2023K1
https://www.ssb.no/statbank/table/01222