Home

Antall døde per alder

Oppdatert: Wed, 22 Mar 2023 14:12:03

Tall fra SSB tabell 12973

2010-2023: Antall døde per uke per alder

2010-2022: Antall døde per uke per alder - diagram

2010-2023: Antall døde per uke per aldersgruppe

2010-2022: Antall døde per uke per aldersgruppe - diagram