Home

Antall døde per alder

Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 08:09:27

Tall fra SSB tabell 07995

2010-2023: Antall døde per uke per alder

2010-2022: Antall døde per uke per alder - diagram

2010-2023: Antall døde per uke per aldersgruppe

2010-2022: Antall døde per uke per aldersgruppe - diagram