Home

Antall døde per alder

Oppdatert: Wed, 31 Jan 2024 09:23:17

Tall fra SSB tabell 07995