Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 18 Apr 2024 03:38:17

Tall fra Direktoratet for medisinske produkter Bivirkningsrapport per 21. sept 2023

Koronavaksinasjon: Bivirkningsmeldinger fordelt på aldersgrupper

bivirkalder.png