Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 21 Oct 2023 00:50:54

Tall fra Legemiddelverket Bivirkningsrapport per 21. sept 2023

Koronavaksinasjon: Bivirkningsmeldinger fordelt på aldersgrupper

bivirkalder.png