Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 01 Jul 2022 00:32:12

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller i Bergen per måned

Måned 2020 2021 2022
Januar 0 399 18 605
Februar 6 241 28 932
Mars 304 449 7 724
April 243 812 1 034
Mai 13 488 556
Juni 10 126 706
Juli 19 578 0
August 163 1 785 0
September 514 654 0
Oktober 757 805 0
November 1 523 3 630 0
Desember 313 6 895 0
Totalt 3 865 16 862 57 557