Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 25 Feb 2024 20:52:48

Tall fra FHI MSIS

2020-2024: Totalt antall meldte tilfeller i Bergen per måned

Måned 2020 2021 2022 2023 2024
Januar   399 18 605 207 127
Februar 6 241 28 932 94 23
Mars 304 449 7 724 185  
April 243 812 1 035 174  
Mai 13 488 556 105  
Juni 10 126 728 69  
Juli 19 578 555 51  
August 163 1 785 287 150  
September 514 654 152 141  
Oktober 757 805 156 196  
November 1 523 3 630 266 650  
Desember 313 6 895 559 607  
Totalt 3 865 16 862 59 555 2 629 150