Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 06 Dec 2022 03:14:05

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller i Bergen per måned

Måned 2020 2021 2022
Januar 0 399 18 605
Februar 6 241 28 932
Mars 304 449 7 724
April 243 812 1 035
Mai 13 488 556
Juni 10 126 728
Juli 19 578 555
August 163 1 785 287
September 514 654 152
Oktober 757 805 156
November 1 523 3 630 267
Desember 313 6 895 39
Totalt 3 865 16 862 59 036