Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 01 Apr 2023 13:39:08

Tall fra FHI MSIS

2020-2023: Totalt antall meldte tilfeller i Bergen per måned

Måned 2020 2021 2022 2023
Januar   399 18 605 207
Februar 6 241 28 932 94
Mars 304 449 7 724 179
April 243 812 1 035  
Mai 13 488 556  
Juni 10 126 728  
Juli 19 578 555  
August 163 1 785 287  
September 514 654 152  
Oktober 757 805 156  
November 1 523 3 630 267  
Desember 313 6 895 559  
Totalt 3 865 16 862 59 556 480