🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 18 Jun 2024 23:13:54

Tall fra FHI SYSVAK

2020-2024: Antall vaksinasjoner per måned

vaxmaaned2024

vaxmaaned2023

vaxmaaned2022

vaxmaaned2021

vaxmaaned2020