Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 03 Feb 2023 07:51:03

Tall fra FHI SYSVAK

2020-2023: Antall vaksinasjoner per måned

vaxmaaned-2020-2023-bar