Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 29 Feb 2024 00:51:09

Tall fra FHI SYSVAK

2020-2024: Antall vaksinasjoner per måned

vaxmaaned-2024

vaxmaaned-2023

vaxmaaned-2022

vaxmaaned-2021

vaxmaaned-2020