🏠

2000-2023: Fødte og døde per måned og år

Oppdatert: Wed, 15 May 2024 10:48:35

Tall fra SSB tabell 0553112983

2023-fodtedode-bar.png

2022-fodtedode-bar.png

2021-fodtedode-bar.png

2020-fodtedode-bar.png

2019-fodtedode-bar.png

2018-fodtedode-bar.png

2017-fodtedode-bar.png

2016-fodtedode-bar.png

2015-fodtedode-bar.png

2014-fodtedode-bar.png

2013-fodtedode-bar.png

2012-fodtedode-bar.png

2011-fodtedode-bar.png

2010-fodtedode-bar.png

2009-fodtedode-bar.png

2008-fodtedode-bar.png

2007-fodtedode-bar.png

2006-fodtedode-bar.png

2005-fodtedode-bar.png

2004-fodtedode-bar.png

2003-fodtedode-bar.png

2002-fodtedode-bar.png

2001-fodtedode-bar.png

2000-fodtedode-bar.png

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
12983 Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldersgruppe. Foreløpige tall (K) (B) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12983
05531 Levendefødte, etter måned 1966-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05531