Home

2000-2023: Antall døde uke 1-37

Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 08:36:29

Tall fra SSB tabell 07995

dode20002023-uke1-37

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07995