🏠

2000-2023: Antall døde per år

Oppdatert: Thu, 16 May 2024 01:29:37

Tall fra SSB tabell 05379

dode20002023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
05379 Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05379