Home

2000-2023: Antall døde per år

Oppdatert: Sun, 25 Feb 2024 23:45:06

Tall fra SSB tabell 07995

dodeperuke20002023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995