Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 04 Dec 2023 15:37:02

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner per dose og kjønn

vaxdosekjonn