Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 03 Jun 2023 08:22:33

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner per dose og kjønn

vaxdosekjonn