Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 16 Dec 2023 12:48:44

Tall fra FHI SYSVAK

2020-2023: Antall vaksinasjoner per måned

vaxmaaned-2023

vaxmaaned-2022

vaxmaaned-2021

vaxmaaned-2020