Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 21 Feb 2024 11:16:43

Tall fra FHI SYSVAK

2020-2023: Antall vaksinasjoner per aldersgruppe per dose

dose6

dose5

dose4

dose3

dose2

dose1