🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 10 Jun 2024 09:50:02

Tall fra FHI SYSVAK

2020-2024: Antall vaksinasjoner per aldersgruppe per dose

dose6

dose5

dose4

dose3

dose2

dose1