Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 01 Apr 2023 09:20:26

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner per dose og preparat

Preparat Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Totalt
Comirnaty (BioNTech og Pfizer) 3 632 822 3 004 102 2 312 473 442 770 9 392 167
Spikevax (Moderna) 553 144 1 044 392 683 323 72 798 2 353 657
Vaxzevria (AstraZeneca) 143 265 4 594 235 75 148 169
Janssen-Cilag Covid-19 7 157 199 54 13 7 423
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (BioNTech og Pfizer) 1 251 1 474 16 704 200 560 219 989
Nuvaxovid 554 499 258 223 1 534
Covishield 533 485 18 0 1 036
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (BioNTech og Pfizer) 346 346 6 255 152 036 158 983
CoronaVac 262 235 209 86 792
Sinopharm BIBP 187 173 26 0 386
Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5 (Moderna) 52 69 1 161 14 115 15 397
Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 (Moderna) 50 66 1 108 19 479 20 703
Covaxin 32 33 5 0 70
CureVac Covid-19 16 18 0 0 34
Convidecia 0 0 0 112 112
Covovax 0 0 0 0 0
Valneva 0 0 0 0 0
Totalt 4 339 671 4 056 685 3 021 829 902 267 12 320 452