Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 04 Dec 2023 15:36:40

Tall fra FHI SYSVAK

2020-2023: Antall vaksinasjoner per dose og preparat

Preparat Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Dose 5 Dose 6 Totalt
Comirnaty Omicron XBB.1.5 (BioNTech og Pfizer) 656 775 6 116 83 247 350 741 104 293 545 828
Comirnaty (BioNTech og Pfizer) 3 644 278 3 007 009 2 312 736 456 776 55 890 11 137 9 487 826
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (BioNTech og Pfizer) 1 856 2 551 18 613 213 086 135 473 3 405 374 984
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (BioNTech og Pfizer) 372 370 6 295 152 893 7 306 621 167 857
Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5 (Moderna) 76 113 1 326 15 377 13 393 317 30 602
Spikevax (Moderna) 553 272 1 044 476 683 360 73 018 1 473 70 2 355 669
Convidecia 0 0 0 152 116 56 324
Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 (Moderna) 54 69 1 113 19 492 838 35 21 601
Vaxzevria (AstraZeneca) 143 328 4 660 241 102 44 14 148 389
CoronaVac 289 257 226 118 89 0 979
Covaxin 33 34 0 0 7 0 74
Covishield 570 516 18 0 9 0 1 113
Covovax 0 0 0 0 0 0 0
CureVac Covid-19 17 21 0 0 0 0 38
Janssen-Cilag Covid-19 7 189 199 55 13 0 0 7 456
Nuvaxovid 557 499 258 220 33 0 1 567
Sinopharm BIBP 202 185 28 0 0 0 415
Valneva 0 0 6 15 0 0 21
Totalt 4 352 749 4 061 734 3 030 391 1 014 509 565 412 119 948 13 144 743