Home C19-Døde

Covid-19 statistikk

Oppdatert: Sat, 15 May 2021 01:50:23

Tall fra FHI | Helsedirektoratet

Nøkkeltall kumulative

Meldte tilfeller Innlagt sykehus Innlagt intensiv Døde Tester
118275 4339 831 774 5457837

2.17 % av testene er positive
97.83 % av testene er negative
0.65 % av meldte tilfeller har dødd
3.67 % av meldte tilfeller har vært innlagt på sykehus
1.81 døde per dag siden første C19-assosierte dødsfall 2020-03-12
C19-assosierte dødsfall 2020: 436
C19-assosierte dødsfall 2021: 338

Innlagt på sykehus siste uke

Dato Innlagte Med respirator
2021-05-14 127 24
2021-05-13 112 23
2021-05-12 125 22
2021-05-11 114 24
2021-05-10 117 24
2021-05-09 110 27
2021-05-08 106 27

Innlagte i respirator er inkl i totalt antall innlagte

Historikk siste uke: kumulative tall

Dato Meldte tilfeller Innlagt sykehus Innlagt intensiv Døde Tester
2021-05-14 118275 4339 831 774 5457837
2021-05-13 117955 4328 829 774 5445076
2021-05-12 117494 4320 823 774 5423294
2021-05-11 117021 4306 822 768 5398485
2021-05-10 116441 4294 819 767 5381603
2021-05-09 115410 4274 817 767 5337838
2021-05-08 115410 4274 817 767 5337838

2865 meldte tilfeller siste 7 dager
65 innlagt siste 7 dager
14 intensivinnlagt siste 7 dager
7 døde siste 7 dager
119999 tester utført siste 7 dager
2.39 % av testene er positive siste 7 dager