Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 01 Aug 2021 00:09:44

Tall fra FHI | Helsedirektoratet

Nøkkeltall kumulative

Meldte tilfeller Innlagt sykehus Innlagt intensiv Døde Tester
137 127 4 702 897 799 6 616 172

2,07 % av testene er positive
97,93 % av testene er negative
0,58 % av meldte tilfeller har dødd
3,43 % av meldte tilfeller har vært innlagt på sykehus
1,59 døde per dag siden første C19-assosierte dødsfall 2020-03-12
C19-assosierte dødsfall 2020: 459
C19-assosierte dødsfall 2021: 340

Innlagt på sykehus med C19 siste uke

Dato Innlagte Herav med respirator
2021-07-30 17 3
2021-07-29 25 3
2021-07-28 21 4
2021-07-27 22 3
2021-07-26 24 3
2021-07-23 21 3
2021-07-22 21 4

Historikk siste uke: kumulative tall

Dato Meldte tilfeller Innlagt sykehus Innlagt intensiv Døde Tester
2021-07-30 137127 4702 897 799 6616172
2021-07-29 136722 4698 897 799 6601334
2021-07-28 136369 4696 897 799 6586068
2021-07-27 136096 4691 894 799 6570890
2021-07-26 135767 4684 894 799 6558442
2021-07-23 135234 4675 894 799 6528021
2021-07-22 134775 4674 893 799 6503530

2352 meldte tilfeller siste 7 dager
28 innlagt siste 7 dager
4 intensivinnlagt siste 7 dager
0 døde siste 7 dager
112642 tester utført siste 7 dager
2,09 % av testene er positive siste 7 dager