Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 04 Jul 2022 14:04:57

Tall fra FHI | Helsedirektoratet

Nøkkeltall kumulative

Meldte tilfeller Innlagt sykehus Innlagt intensiv Døde PCR-tester
1 448 229 13 474 2 032 3 337 11 277 227

12,84 % av testene er positive
87,16 % av testene er negative
0,23 % av meldte tilfeller har dødd
0,93 % av meldte tilfeller har vært innlagt på sykehus
3,96 døde per dag siden første C19-assosierte dødsfall 2020-03-12
C19-assosierte dødsfall 2020: 459
C19-assosierte dødsfall 2021: 846
C19-assosierte dødsfall 2022: 2032
Antall dager siden 2020-03-12: 843

Historikk siste uke: kumulative tall

Dato Meldte tilfeller Innlagt sykehus Innlagt intensiv Døde PCR-tester
2022-07-04 1 448 229 13 474 2 032 3 337 11 277 227
2022-07-02 1 447 270 13 414 2 030 3 337 11 273 919
2022-06-30 1 446 564 13 359 2 030 3 337 11 271 836
2022-06-29 1 445 825 13 306 2 026 3 337 11 269 760
2022-06-28 1 445 034 13 231 2 022 3 337 11 267 606
2022-06-27 1 444 190 13 128 2 021 3 280 11 265 268
2022-06-24 1 442 891 13 066 2 015 3 280 11 261 133

N√łkkeltall siste uke

Siste 7 dager
PCR-tester 16 094
Andel positive tester 33,2 %
Meldte tilfeller 5 338
Innlagt 408
Intensivinnlagt 17
Døde 57