Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 03 Feb 2023 07:58:18

Antall meldte tilfeller per dag siste 30 dager

Tall fra FHI MSIS

2023-02-03-meldtesiste-line.png

Antall Covid-19-assosierte dødsfall 2020-2023

Tall fra FHI

c19dode20202023-line.png