Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 03 Jun 2023 15:25:52

Antall meldte tilfeller per dag siste 30 dager

Tall fra FHI MSIS

2023-06-03-meldtesiste-bar.png

Antall Covid-19-assosierte dødsfall 2020-2023

Tall fra FHI

c19dode-2020-2023-line.png