Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 22 Jun 2021 00:16:38

Tall fra FHI | Helsedirektoratet

Nøkkeltall kumulative

Meldte tilfeller Innlagt sykehus Innlagt intensiv Døde Tester
129 332 4 595 876 790 6 098 776

2,12 % av testene er positive
97,88 % av testene er negative
0,61 % av meldte tilfeller har dødd
3,55 % av meldte tilfeller har vært innlagt på sykehus
1,70 døde per dag siden første C19-assosierte dødsfall 2020-03-12
C19-assosierte dødsfall 2020: 459
C19-assosierte dødsfall 2021: 331

Innlagt på sykehus siste uke

Dato Innlagte Med respirator
2021-06-21 38 7
2021-06-18 39 7
2021-06-17 43 10
2021-06-16 45 10
2021-06-15 47 10
2021-06-14 47 10
2021-06-11 47 11

Innlagte i respirator er inkl i totalt antall innlagte

Historikk siste uke: kumulative tall

Dato Meldte tilfeller Innlagt sykehus Innlagt intensiv Døde Tester
2021-06-21 129332 4595 876 790 6098776
2021-06-19 128898 4588 876 790 6060872
2021-06-18 128898 4588 876 790 6060872
2021-06-17 128498 4583 874 790 6024985
2021-06-16 128498 4583 874 790 6024985
2021-06-15 128275 4580 874 789 6004343
2021-06-14 128079 4572 873 789 5990367

1253 meldte tilfeller siste 7 dager
23 innlagt siste 7 dager
3 intensivinnlagt siste 7 dager
1 døde siste 7 dager
108409 tester utført siste 7 dager
1,16 % av testene er positive siste 7 dager