Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 04 Jul 2022 14:04:56

Tall fra FHI

Totalt antall meldte tilfeller per fylke

Fylke Antall Andel
Viken 389 258 27,28 %
Oslo 259 816 18,21 %
Vestland 146 015 10,23 %
Rogaland 123 218 8,64 %
Vestfold og Telemark 103 719 7,27 %
Trøndelag 101 263 7,10 %
Agder 80 230 5,62 %
Innlandet 79 657 5,58 %
Møre og Romsdal 54 614 3,83 %
Troms og Finnmark 48 769 3,42 %
Nordland 40 130 2,81 %
Totalt 1 426 689 100,00 %