Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 02 Apr 2023 01:21:12

Tall fra FHI MSIS

Totalt antall meldte tilfeller per fylke per år

Kommune 2020 2021 2022 2023 Sum
Agder 1 210 17 112 63 069 185 81 576
Innlandet 2 811 12 906 65 929 494 82 140
Møre og Romsdal 913 8 117 47 211 399 56 640
Nordland 688 6 848 33 771 268 41 575
Oslo (f) 14 035 84 801 165 173 777 264 786
Rogaland 2 343 22 510 100 214 489 125 556
Troms og Finnmark 1 014 11 780 37 000 222 50 016
Trøndelag 2 575 19 498 81 413 475 103 961
Vestfold og Telemark 2 297 22 394 80 894 444 106 029
Vestland 5 660 28 115 116 090 1 005 150 870
Viken 16 204 106 470 271 947 1 092 395 713
Totalt 49 750 340 551 1 062 711 5 850 1 458 862

meldtefylke2020-2023.png