Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 06 Dec 2022 17:10:36

Tall fra FHI MSIS

Totalt antall meldte tilfeller per fylke per år

Fylke 2020 2021 2022 Totalt
Agder 1 210 17 112 62 894 81 216
Innlandet 2 811 12 906 65 569 81 286
Møre og Romsdal 913 8 117 46 956 55 986
Nordland 688 6 848 33 529 41 065
Oslo (f) 14 035 84 800 164 455 263 290
Rogaland 2 343 22 510 99 700 124 553
Troms og Finnmark 1 013 11 780 36 798 49 591
Trøndelag 2 575 19 498 81 014 103 087
Vestfold og Telemark 2 297 22 394 80 466 105 157
Vestland 5 660 28 115 115 126 148 901
Viken 16 203 106 470 270 867 393 540
Totalt 51 768 342 571 1 059 396 1 453 735