Home

2010-2023: Antall døde per år

Oppdatert: Mon, 26 Feb 2024 17:59:00

Tall fra SSB tabell 07995

dode20102023

dode1864-20102023

dodeunder18-20102023

dodeover65-20102023