Home

2010-2023: Antall døde uke 1-37

Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 08:36:16

Tall fra SSB tabell 07995

dode20102023-uke1-37.png

dodeunder18-20102023-uke1-37.png

dode1864-20102023-uke1-37.png

dodeover65-20102023-uke1-37.png

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07995