Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 25 May 2023 13:46:31

Tall fra FHI

C19-assosierte dødsfall per år

dode2020-2023

dode2020-2023-pie