Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 29 Sep 2023 01:34:52

Tall fra FHI MSIS

2020-2023: Totalt antall meldte tilfeller i Oslo per måned

Måned 2020 2021 2022 2023
Januar   3 351 83 333 289
Februar 7 2 877 53 783 159
Mars 1 388 8 494 18 740 338
April 1 007 4 884 2 978 263
Mai 245 2 249 949 177
Juni 236 1 292 1 569 77
Juli 119 990 1 127 69
August 504 5 966 622 221
September 1 063 8 697 363 230
Oktober 2 034 4 460 496  
November 4 389 13 183 803  
Desember 3 043 28 368 817  
Totalt 14 035 84 811 165 580 1 823