Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 28 Jun 2022 06:28:45

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller i Oslo per måned

Måned 2020 2021 2022
Januar 0 3 351 82 924
Februar 7 2 877 53 783
Mars 1 388 8 494 18 740
April 1 007 4 883 2 978
Mai 245 2 249 948
Juni 236 1 292 1 219
Juli 119 990 0
August 504 5 966 0
September 1 063 8 697 0
Oktober 2 034 4 459 0
November 4 389 13 183 0
Desember 3 043 28 354 0
Totalt 14 035 84 795 160 592