Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 01 Apr 2023 16:55:22

Tall fra FHI MSIS

2020-2023: Totalt antall meldte tilfeller i Oslo per måned

Måned 2020 2021 2022 2023
Januar   3 351 82 928 289
Februar 7 2 877 53 783 159
Mars 1 388 8 494 18 740 325
April 1 007 4 884 2 978 1
Mai 245 2 249 949  
Juni 236 1 292 1 569  
Juli 119 990 1 127  
August 504 5 966 622  
September 1 063 8 697 363  
Oktober 2 034 4 459 496  
November 4 389 13 183 803  
Desember 3 043 28 359 815  
Totalt 14 035 84 801 165 173 774