Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 06 Dec 2022 17:06:24

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller i Oslo per måned

Måned 2020 2021 2022
Januar 0 3 351 82 924
Februar 7 2 877 53 783
Mars 1 388 8 494 18 740
April 1 007 4 884 2 978
Mai 245 2 249 949
Juni 236 1 292 1 569
Juli 119 990 1 127
August 504 5 966 622
September 1 063 8 697 363
Oktober 2 034 4 459 496
November 4 389 13 183 802
Desember 3 043 28 358 102
Totalt 14 035 84 800 164 455