Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 29 Feb 2024 00:44:17

Tall fra FHI MSIS

2020-2024: Totalt antall meldte tilfeller i Oslo per måned

Måned 2020 2021 2022 2023 2024
Januar   3 351 83 333 289 259
Februar 7 2 877 53 783 159 81
Mars 1 388 8 494 18 740 338  
April 1 007 4 884 2 978 274  
Mai 245 2 249 949 202  
Juni 236 1 292 1 569 82  
Juli 119 990 1 127 70  
August 504 5 966 622 229  
September 1 063 8 697 363 259  
Oktober 2 034 4 460 496 316  
November 4 389 13 183 803 852  
Desember 3 043 28 368 817 932  
Totalt 14 035 84 811 165 580 4 002 340