Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 03 Jun 2023 08:22:36

Tall fra FHI SYSVAK

Nuvaxovid: Antall vaksinasjoner per dose og aldersgruppe

Nuvaxovid Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann
12-15 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 0 0 0 0 0 0 0 0
18-24 25 20 21 17 5 6 0 0
25-39 75 97 62 74 24 32 0 5
40-44 35 31 37 25 16 21 0 0
45-54 46 51 49 49 31 35 12 12
55-64 50 47 42 44 20 19 19 19
65-74 24 24 27 23 18 17 41 35
75-79 11 5 13 0 0 0 13 14
80-84 0 0 0 0 0 0 13 10
85+ 0 0 0 0 0 0 11 7
Totalt 266 275 251 232 114 130 109 102