Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 03 Oct 2022 19:49:34

Tall fra FHI SYSVAK

Nuvaxovid: Antall vaksinasjoner per dose og aldersgruppe

Nuvaxovid Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann
12-15 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 0 0 0 0 0 0 0 0
18-24 21 20 18 15 0 5 0 0
25-39 72 90 53 64 22 31 0 0
40-44 34 27 32 24 14 17 0 0
45-54 46 48 49 47 30 32 0 0
55-64 48 46 40 42 16 16 11 9
65-74 23 23 25 19 16 16 28 30
75-79 11 5 13 0 0 0 11 13
80-84 0 0 0 0 0 0 12 10
85+ 0 0 0 0 0 0 11 7
Totalt 255 259 230 211 98 117 73 69