Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 29 Aug 2023 23:20:09

Tall fra SSB tabell 01222

2010-2023: Antall fødte per kvartal

2010-2023-fodtekvartal

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
01222 Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2023K2
https://www.ssb.no/statbank/table/01222