Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 10 Apr 2024 23:31:33

Tall fra SSB tabell 01222

2010-2023: Antall fødte per kvartal

fodtekvartal20102023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
01222 Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2023K4
https://www.ssb.no/statbank/table/01222