Home

1974-2023: Antall døde per år

Oppdatert: Thu, 11 Apr 2024 00:26:32

Tall fra SSB tabell 05379

dode19742023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
05379 Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05379