Home

1974-2022: Antall døde per år

Oppdatert: Wed, 13 Sep 2023 10:41:02

Tall fra SSB tabell 05379

dode-1974-2022