Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 04 Jun 2023 07:33:21

Tall fra FHI SYSVAK

Janssen Cilag: Antall vaksinasjoner per dose og aldersgruppe

Janssen Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann
12-15 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 6 12 0 0 0 0 0 0
18-24 274 385 0 7 0 5 0 0
25-39 1 336 2 431 30 53 7 7 0 0
40-44 287 804 6 13 5 5 0 0
45-54 294 839 12 36 5 5 0 0
55-64 125 274 10 22 0 5 0 0
65-74 22 54 0 0 0 0 0 0
75-79 6 6 0 0 0 0 0 0
80-84 0 0 0 0 0 0 0 0
85+ 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 2 350 4 805 58 131 17 27 0 0