Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 06 Dec 2022 13:06:09

Tall fra FHI SYSVAK

Janssen Cilag: Antall vaksinasjoner per dose og aldersgruppe

Janssen Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann
12-15 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 5 12 0 0 0 0 0 0
18-24 269 381 0 8 0 5 0 0
25-39 1 329 2 423 30 53 5 7 0 0
40-44 286 801 6 13 5 5 0 0
45-54 292 837 12 36 5 5 0 0
55-64 125 274 10 22 0 5 0 0
65-74 21 54 0 0 0 0 0 0
75-79 6 6 0 0 0 0 0 0
80-84 0 0 0 0 0 0 0 0
85+ 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 2 333 4 788 58 132 15 27 0 0