Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 25 Jun 2022 13:23:08

Tall fra FHI SYSVAK

Janssen Cilag

Antall vaksinasjoner per dose og aldersgruppe

Janssen Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann
12-15 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 5 12 0 0 0 0 0 0
18-24 265 372 0 7 0 5 0 0
25-39 1 315 2 409 29 51 5 6 0 0
40-44 281 798 6 13 5 5 0 0
45-54 288 834 12 36 5 5 0 0
55-64 123 273 9 22 0 0 0 0
65-74 21 51 0 0 0 0 0 0
75-79 6 5 0 0 0 0 0 0
80-84 0 0 0 0 0 0 0 0
85+ 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 2 304 4 754 56 129 15 21 0 0