Home

2010-2023: Antall levende fødte per måned

Oppdatert: Wed, 22 Nov 2023 06:00:37

Tall fra SSB tabell 05531Medisinsk fødselsregister

fodte20102023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
05531 Levendefødte, etter måned 1966-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/05531