Home

2010-2023: Antall levende fødte per måned

Oppdatert: Sat, 16 Mar 2024 01:58:36

Tall fra SSB tabell 05531

fodte20102023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
05531 Levendefødte, etter måned 1966-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05531