Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 08 Nov 2023 21:03:53

Tall fra FHI MSIS

2020-2023: Totalt antall meldte tilfeller i Agder per år

Kommune 2020 2021 2022 2023 Sum
Arendal 174 2 392 6 431 56 9 053
Birkenes 14 244 723 6 987
Bygland 3 24 80 1 108
Bykle 5 21 106 1 133
Evje og Hornnes 17 66 434 1 518
Farsund 127 404 2 012 14 2 557
Flekkefjord 7 241 1 629 20 1 897
Froland 12 166 878 10 1 066
Gjerstad 9 43 478 3 533
Grimstad 45 1 203 4 124 33 5 405
Hægebostad 6 30 424 0 460
Iveland 3 74 242 2 321
Kristiansand 493 8 144 28 620 134 37 391
Kvinesdal 15 179 1 022 8 1 224
Lillesand 30 698 2 023 13 2 764
Lindesnes 95 882 4 973 30 5 980
Lyngdal 94 444 2 755 9 3 302
Risør 9 276 724 4 1 013
Sirdal 1 14 375 2 392
Tvedestrand 11 207 700 8 926
Valle 1 44 82 0 127
Vegårshei 3 29 270 2 304
Vennesla 32 1 192 3 632 22 4 878
Åmli 1 85 210 1 297
Åseral 0 14 122 0 136
Totalt 1 207 17 116 63 069 380 81 772