Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 26 Jan 2023 16:57:02

Tall fra FHI MSIS

2020-2023: Totalt antall meldte tilfeller i Agder per år

Kommune 2020 2021 2022 2023 Sum
Arendal 174 2 392 6 430 12 9 008
Birkenes 14 244 723 2 983
Bygland 3 24 80 0 107
Bykle 5 21 106 1 133
Evje og Hornnes 17 66 434 0 517
Farsund 127 404 2 011 3 2 545
Flekkefjord 7 241 1 629 6 1 883
Froland 12 166 878 2 1 058
Gjerstad 9 43 478 1 531
Grimstad 45 1 203 4 124 4 5 376
Hægebostad 6 30 424 0 460
Iveland 3 74 242 0 319
Kristiansand 493 8 140 28 619 31 37 283
Kvinesdal 15 179 1 022 5 1 221
Lillesand 30 698 2 023 1 2 752
Lindesnes 95 882 4 973 4 5 954
Lyngdal 94 444 2 755 0 3 293
Risør 9 276 724 3 1 012
Sirdal 1 14 375 1 391
Tvedestrand 11 207 700 1 919
Valle 1 44 82 0 127
Vegårshei 3 29 270 0 302
Vennesla 32 1 192 3 632 4 4 860
Åmli 1 85 210 1 297
Åseral 0 14 122 0 136
Totalt 1 207 17 112 63 066 82 81 467