Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 02 Jun 2023 09:09:35

Tall fra FHI MSIS

2020-2023: Totalt antall meldte tilfeller i Agder per år

Kommune 2020 2021 2022 2023 Sum
Arendal 174 2 392 6 431 38 9 035
Birkenes 14 244 723 4 985
Bygland 3 24 80 1 108
Bykle 5 21 106 1 133
Evje og Hornnes 17 66 434 0 517
Farsund 127 404 2 012 13 2 556
Flekkefjord 7 241 1 629 17 1 894
Froland 12 166 878 4 1 060
Gjerstad 9 43 478 2 532
Grimstad 45 1 203 4 124 26 5 398
Hægebostad 6 30 424 0 460
Iveland 3 74 242 1 320
Kristiansand 493 8 140 28 620 95 37 348
Kvinesdal 15 179 1 022 7 1 223
Lillesand 30 698 2 023 9 2 760
Lindesnes 95 882 4 973 18 5 968
Lyngdal 94 444 2 755 7 3 300
Risør 9 276 724 4 1 013
Sirdal 1 14 375 2 392
Tvedestrand 11 207 700 6 924
Valle 1 44 82 0 127
Vegårshei 3 29 270 0 302
Vennesla 32 1 192 3 632 12 4 868
Åmli 1 85 210 1 297
Åseral 0 14 122 0 136
Totalt 1 207 17 112 63 069 268 81 656