Home

2019-2022: Antall døde per uke, uke 1-52

Oppdatert: Tue, 28 Mar 2023 21:27:38

Tall fra SSB tabell 07995

dode20192022-uke1-52-line

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07995