Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 06 Dec 2022 13:08:28

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller i Oslos bydeler

Bydel 2020 2021 2022 Sum Andel
Gamle Oslo 1 314 7 177 13 905 22 396 8,66 %
Grünerløkka 1 158 6 960 14 137 22 255 8,61 %
Alna 1 380 8 080 11 042 20 502 7,93 %
Frogner 943 5 746 12 927 19 616 7,59 %
Ƙstensjø 812 5 813 12 864 19 489 7,54 %
Nordstrand 730 5 511 12 396 18 637 7,21 %
Vestre Aker 608 4 973 12 544 18 125 7,01 %
Nordre Aker 585 4 554 12 570 17 709 6,85 %
Søndre Nordstrand 1 097 7 069 8 912 17 078 6,61 %
Sagene 724 4 301 10 337 15 362 5,94 %
Stovner 1 246 5 743 7 836 14 825 5,73 %
Bjerke 883 5 096 8 326 14 305 5,53 %
St. Hanshaugen 614 3 991 9 129 13 734 5,31 %
Ullern 395 3 465 8 232 12 092 4,68 %
Grorud 835 4 228 6 293 11 356 4,39 %
Oslo Sentrum 32 179 365 576 0,22 %
Oslo Marka 10 103 348 461 0,18 %
Totalt 13 366 82 989 162 163 258 518 100,00 %