Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 02 Jul 2022 01:25:36

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller i Oslos bydeler

Bydel 2020 2021 2022 Sum Andel
Grünerløkka 1 158 6 958 13 896 22 012 8,75 %
Gamle Oslo 1 314 7 176 13 659 22 149 8,61 %
Ƙstensjø 812 5 813 12 589 19 214 7,93 %
Frogner 943 5 746 12 568 19 257 7,92 %
Nordre Aker 585 4 554 12 299 17 438 7,75 %
Vestre Aker 608 4 973 12 243 17 824 7,71 %
Nordstrand 730 5 511 12 097 18 338 7,62 %
Alna 1 380 8 080 10 796 20 256 6,80 %
Sagene 724 4 301 10 148 15 173 6,39 %
St. Hanshaugen 614 3 990 8 951 13 555 5,64 %
Søndre Nordstrand 1 097 7 069 8 734 16 900 5,50 %
Bjerke 883 5 096 8 155 14 134 5,14 %
Ullern 395 3 465 8 026 11 886 5,06 %
Stovner 1 246 5 743 7 716 14 705 4,86 %
Grorud 835 4 228 6 150 11 213 3,87 %
Oslo Sentrum 32 179 359 570 0,23 %
Oslo Marka 10 103 340 453 0,21 %
Totalt 13 366 82 985 158 726 255 077 100,00 %