Home

2010-2022: Antall døde per år

Oppdatert: Thu, 23 Mar 2023 20:45:23

Tall fra SSB tabell 07995 og 05379

dode20102022.png

dodealder2022.png

dode0-20102022.png

dode1-20102022.png

dode2-20102022.png

dode3-20102022.png

dode4-20102022.png

dode5-20102022.png

dode6-20102022.png

dode7-20102022.png

dode8-20102022.png

dode9-20102022.png

dode10-20102022.png

dode11-20102022.png

dode12-20102022.png

dode13-20102022.png

dode14-20102022.png

dode15-20102022.png

dode16-20102022.png

dode17-20102022.png

dode18-20102022.png

dode19-20102022.png

dode20-20102022.png

dode21-20102022.png

dode22-20102022.png

dode23-20102022.png

dode24-20102022.png

dode25-20102022.png

dode26-20102022.png

dode27-20102022.png

dode28-20102022.png

dode29-20102022.png

dode30-20102022.png

dode31-20102022.png

dode32-20102022.png

dode33-20102022.png

dode34-20102022.png

dode35-20102022.png

dode36-20102022.png

dode37-20102022.png

dode38-20102022.png

dode39-20102022.png

dode40-20102022.png

dode41-20102022.png

dode42-20102022.png

dode43-20102022.png

dode44-20102022.png

dode45-20102022.png

dode46-20102022.png

dode47-20102022.png

dode48-20102022.png

dode49-20102022.png

dode50-20102022.png

dode51-20102022.png

dode52-20102022.png

dode53-20102022.png

dode54-20102022.png

dode55-20102022.png

dode56-20102022.png

dode57-20102022.png

dode58-20102022.png

dode59-20102022.png

dode60-20102022.png

dode61-20102022.png

dode62-20102022.png

dode63-20102022.png

dode64-20102022.png

dode65-20102022.png

dode66-20102022.png

dode67-20102022.png

dode68-20102022.png

dode69-20102022.png

dode70-20102022.png

dode71-20102022.png

dode72-20102022.png

dode73-20102022.png

dode74-20102022.png

dode75-20102022.png

dode76-20102022.png

dode77-20102022.png

dode78-20102022.png

dode79-20102022.png

dode80-20102022.png

dode81-20102022.png

dode82-20102022.png

dode83-20102022.png

dode84-20102022.png

dode85-20102022.png

dode86-20102022.png

dode87-20102022.png

dode88-20102022.png

dode89-20102022.png

dode90-20102022.png

dode91-20102022.png

dode92-20102022.png

dode93-20102022.png

dode94-20102022.png

dode95-20102022.png

dode96-20102022.png

dode97-20102022.png

dode98-20102022.png

dode99-20102022.png

dode100-20102022.png

dode101-20102022.png

dode102-20102022.png

dode103-20102022.png

dode104-20102022.png

dode105-20102022.png