Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 22 Jan 2023 12:09:13

Tall fra SSB tabell 01222

2010-2022: Antall fødte per kvartal

2010-2022-fodtekvartal