Home

2010-2022: Antall levende fødte per år

Oppdatert: Sat, 14 Oct 2023 15:02:09

Tall fra SSB tabell 09745

fodtenorge20102022

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
09745 Fødte, etter kjønn 1986-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/09745