Home

2010-2022: Antall levende fødte per år

Oppdatert: Wed, 24 May 2023 00:32:04

Tall fra SSB tabell 09745

fodte20102022

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
09745 Fødte, etter kjønn 1986-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/09745