Home

2010-2022: Antall levende fødte per år

Oppdatert: Mon, 04 Sep 2023 01:56:53

Tall fra SSB tabell 09745

fodtenorge20102022

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
09745 Fødte, etter kjønn 1986-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/09745