Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 29 Sep 2023 10:18:29

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner per kjønn

Dose Kvinne Mann Antall doser
Dose 1 2 191 447 2 160 457 4 351 904
Dose 2 2 054 001 2 006 749 4 060 750
Dose 3 1 567 941 1 455 168 3 023 109
Dose 4 483 515 434 303 917 818
Dose 5 93 373 79 334 172 707
Dose 6 0 0 0
Totalt 6 390 277 6 136 011 12 526 288