Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 01 Apr 2023 09:18:24

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner per kjønn

Dose Kvinne Mann Antall doser
Dose 1 2 185 475 2 154 199 4 339 674
Dose 2 2 051 920 2 004 765 4 056 685
Dose 3 1 567 281 1 454 553 3 021 834
Dose 4 474 304 427 969 902 273
Totalt 6 278 980 6 041 486 12 320 466