Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 06 Dec 2022 13:05:41

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner per kjønn

Dose Kvinne Mann Antall doser
Dose 1 2 184 304 2 153 118 4 337 422
Dose 2 2 050 461 2 003 392 4 053 853
Dose 3 1 561 884 1 449 369 3 011 253
Dose 4 423 845 380 719 804 564
Totalt 6 220 494 5 986 598 12 207 092