Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 19 Apr 2024 10:49:35

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner per kjønn

Dose Kvinne Mann Antall doser
Dose 1 2 191 900 2 160 843 4 352 743
Dose 2 2 054 722 2 007 332 4 062 054
Dose 3 1 573 507 1 459 135 3 032 642
Dose 4 546 872 487 683 1 034 555
Dose 5 319 249 288 310 607 559
Dose 6 70 010 60 391 130 401
Totalt 6 756 260 6 463 694 13 219 954