Home

2020-2023: Antall levende fødte per måned

Oppdatert: Sun, 25 Feb 2024 23:49:05

Tall fra SSB tabell 05531Medisinsk fødselsregister

fodte20202023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
05531 Levendefødte, etter måned 1966-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/05531