🏠

2020-2023: Antall levende fødte per måned

Oppdatert: Wed, 15 May 2024 10:31:55

Tall fra SSB tabell 05531

fodte20202023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
05531 Levendefødte, etter måned 1966-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05531