Home

2020-2023: Antall døde per uke

Oppdatert: Tue, 20 Feb 2024 09:40:13

Tall fra SSB tabell 07995

dodeuke-20202023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995