Home

2020-2023: Antall døde per uke

Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 08:36:25

Tall fra SSB tabell 07995

dode-uke-1-37-2020-2023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07995