Home

1986-2022: Andel døde per år

Oppdatert: Tue, 27 Feb 2024 21:05:22

Tall fra SSB tabell 07459 og 05379

dode19862022.png