Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 06 Dec 2023 15:38:50

Tall fra FHI MSIS

Meldte tilfeller per år

meldte-2020-2023-bar

meldte-2020-2023-pie