🏠

2019-2023: Antall døde per uke

Oppdatert: Thu, 16 May 2024 01:28:01

Tall fra SSB tabell 07995

dode20192023-line

dode20192023-bar

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995