Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 19 Apr 2024 10:52:10

Tall fra FHI SYSVAK

2023202220212020

2024: Antall vaksinasjoner per dag

vax2024mar

vax2024feb

vax2024jan