🏠

Dødsårsaker 2018-2022

Oppdatert: Tue, 21 May 2024 01:36:37

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret tabell D1

Dødsår 2018 2019 2020 2021 2022
Dødsårsak          
Total 40 799 40 570 40 558 41 713 45 947
Dødsfall av sykdommer 37 239 36 840 36 761 38 441 42 429
Infeksiøse inkl. parasittære sykdommer 932 931 894 926 1 041
Tuberkulose 8 14 7 10 5
AIDS (HIV-sykdom) 13 7 7 8 6
Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt 15 9 10 7 12
Andre infeksiøre og parasittære sykdommer 896 901 870 901 1 018
Svulster 11 155 11 159 11 144 11 216 11 537
Ondartede svulster (kreft) 10 922 10 868 10 876 10 962 11 282
Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg 149 146 155 164 176
Ondartet svulst i spiserør 242 248 294 262 262
Ondartet svulst i mavesekk 293 271 280 268 286
Ondartet svulst i tykktarm, endetarm og endetarmsåpning 1 571 1 513 1 555 1 616 1 533
Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger 298 318 325 328 333
Ondartet svulst i bukspyttkjertel 802 798 778 834 963
Ondartet svulst i strupe 35 35 39 41 31
Ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge 2 205 2 154 2 186 2 204 2 205
Ondartet melanom i hud (Føflekk-kreft) 309 282 298 282 304
Ondartet svulst i bryst 658 606 606 592 626
Ondartet svulst i livmorhals 93 86 107 79 81
Ondartet svulst i andre deler av livmoren 148 150 151 168 144
Ondartet svulst i eggstokk 283 272 249 281 256
Ondartet svulst i prostata 928 961 958 895 973
Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken 249 230 249 216 204
Ondartet svulst i urinblære 319 332 286 296 309
Ondartet svulst i hjernen og sentralnervesystemet 357 346 328 392 381
Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel 36 36 35 30 42
Hodgkins sykdom og ondartede lymfomer (Lymfekreft) 288 318 307 297 319
Leukemi 308 358 317 303 308
Andre ondartede svulster i lymfatisk og bloddannende vev 274 287 269 269 250
Andre ondartede svulster 1 077 1 121 1 104 1 145 1 296
Godartede svulster og svulster med ukjent malignitetspotensiale 233 291 268 254 255
Sykdommer i blod og bloddannende organer, forstyrrelser i immunsystem 130 150 150 167 169
Indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer 1 019 1 029 1 290 1 338 1 375
Diabetes 569 597 762 787 843
Andre indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer 450 432 528 551 532
Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser 3 185 3 116 3 057 3 147 3 359
Demens 2 912 2 899 2 775 2 860 3 052
Kronisk alkoholmisbruk og alkoholbetingede psykoser 145 103 136 133 145
Avhengighet av psykoaktive stoffer eller medikamenter 26 19 26 18 35
Andre psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser 102 95 120 136 127
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 2 224 2 397 2 553 2 762 2 799
Parkinsons sykdom 481 525 542 582 548
Alzheimers sykdom 1 041 1 124 1 292 1 405 1 390
Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 702 748 719 775 861
Sykdommer i sirkulasjonsorganene (Hjerte-karsykdommer) 10 106 9 738 9 577 10 205 10 381
Iskemisk hjertesykdom 3 445 3 228 3 153 3 492 3 482
Akutt hjerteinfarkt 1 976 1 812 1 576 1 607 1 429
Annen iskemisk hjertesykdom 1 469 1 416 1 577 1 885 2 053
Andre hjertesykdommer (ekskl. revmatiske hjertesykdommer) 3 065 2 942 2 710 2 773 2 842
Karsykdommer i hjernen 2 217 2 158 2 162 2 110 2 053
Andre hjerte-karsykdommer 1 379 1 410 1 552 1 830 2 004
Sykdommer i åndedrettsorganene 4 488 4 388 3 768 3 660 4 401
Influensa 344 181 102 7 175
Lungebetennelse 1 418 1 432 1 066 868 1 131
Kroniske sykdommer i de nedre luftveier 2 298 2 289 2 125 2 298 2 438
Astma 82 80 82 87 79
Andre kroniske sykdommer i de nedre luftveier 2 216 2 209 2 043 2 211 2 359
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 428 486 475 487 657
Sykdommer i fordøyelsesorganene 1 216 1 299 1 246 1 389 1 396
Magesår, sår i tolvfingertarm og jejunum 119 116 122 137 126
Kronisk leversykdom 194 222 256 231 251
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 903 961 868 1 021 1 019
Sykdommer i hud og underhud 119 105 109 112 132
Sykdommer i skjelett, muskler og bindevev 296 273 297 281 288
Leddgikt og artrose 84 60 62 57 64
Andre sykdommer i skjelett, muskler og bindevev 212 213 235 224 224
Sykdommer i urin- og kjønnsorganer 881 859 890 939 1 000
Sykdommer i nyre og urinleder 542 531 550 583 620
Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganer 339 328 340 356 380
Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barsel 0 0 0 0 0
Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 60 51 52 66 59
Medfødte misdannelse og kromosomanomalier 121 128 128 135 106
Symptomer og ubestemte tilstander 1 305 1 217 1 190 1 234 1 527
Plutselig, uventet spebarnsdød (SIDS) 4 9 4 7 7
Ukjente og uspesifiserte årsaker 830 815 785 757 1 029
Andre symptomer og ubestemte tilstander 471 393 401 470 491
Covid-19 0 0 414 864 2 858
Covid-19-sykdom 0 0 414 845 2 853
Bivirkning av covid-19-vaksine 0 0 0 19 5
Ytre årsaker (voldsomme dødsfall) 2 713 2 585 2 638 2 657 2 747
Ulykker 2 008 1 893 1 940 1 951 2 074
Transportulykker 166 167 150 118 151
Fallulykker 705 694 745 1 004 1 036
Drukningsulykker 72 46 68 72 81
Forgiftningsulykker 322 316 370 319 361
Andre ulykker 743 670 607 438 445
Selvmord og villet egenskade 674 652 643 660 610
Drap 23 27 36 29 32
Skade, uvisst påført med hensikt 6 8 12 11 19
Andre skader og forgiftninger 0 5 7 6 12
Mangler Dødsmelding 847 1 145 1 159 615 771