🏠

2010-2023: Antall døde per år alder 20-39 år

Oppdatert: Wed, 19 Jun 2024 17:18:54

Tall fra SSB tabell 10325

dode2039-20102023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
10325 Døde, etter kjønn og 1-årige aldersgrupper 1986-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/10325