Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 29 Feb 2024 00:45:23

Tall fra FHI MSIS

2020-2024: Totalt antall meldte tilfeller i Trondheim per måned

Måned 2020 2021 2022 2023 2024
Januar   346 18 316 92 113
Februar   71 17 314 38 31
Mars 178 82 3 515 56  
April 111 91 477 46  
Mai 52 482 300 47  
Juni 2 281 768 23  
Juli 13 215 438 15  
August 53 840 242 51  
September 30 1 013 129 100  
Oktober 139 1 172 91 86  
November 193 4 049 178 226  
Desember 866 2 929 169 273  
Totalt 1 637 11 571 41 937 1 053 144