🏠

2020-2024: Antall døde per måned

Oppdatert: Wed, 17 Jul 2024 01:09:55

Tall fra SSB 12983

dodemaaned20202024

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
12983 Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldersgruppe. Foreløpige tall (K) (B) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12983