🏠

2023: Antall døde per 5-årige aldersgrupper

Oppdatert: Wed, 22 May 2024 09:29:18

Tall fra SSB tabell 12973

Alder Antall Andel
0-4 140 0,32 %
5-9 27 0,06 %
10-14 25 0,06 %
15-19 98 0,23 %
20-24 132 0,30 %
25-29 152 0,35 %
30-34 219 0,50 %
35-39 268 0,62 %
40-44 345 0,79 %
45-49 480 1,10 %
50-54 812 1,86 %
55-59 1 208 2,77 %
60-64 1 741 4,00 %
65-69 2 794 6,42 %
70-74 4 108 9,44 %
75-79 6 384 14,66 %
80-84 6 798 15,61 %
85-89 7 364 16,91 %
90-94 6 700 15,39 %
95-99 3 112 7,15 %
100+ 632 1,45 %
Totalt 43 539 100,00 %

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
12973 Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12973