🏠

2000-2024: Antall døde per aldersgruppe

Oppdatert: Thu, 18 Jul 2024 01:22:21

Tall fra SSB tabell 12973

dodealder2024

dodealder2023

dodealder2022

dodealder2021

dodealder2020

dodealder2019

dodealder2018

dodealder2017

dodealder2016

dodealder2015

dodealder2014

dodealder2013

dodealder2012

dodealder2011

dodealder2010

dodealder2009

dodealder2008

dodealder2007

dodealder2006

dodealder2005

dodealder2004

dodealder2003

dodealder2002

dodealder2001

dodealder2000