Home

2019-2022: Antall pasienter ved somatiske sykehus

Oppdatert: Sat, 16 Mar 2024 01:55:26

Tall fra SSB tabell 10261

pasienter20192022

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
10261 Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/10261