🏠

2010-2023: Antall levende fødte per år

Oppdatert: Wed, 15 May 2024 03:28:56

Tall fra SSB tabell 09745

fodtenorge20102023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
09745 Fødte, etter kjønn 1986-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/09745