Home

2010-2023: Antall levende fødte per år

Oppdatert: Mon, 26 Feb 2024 23:52:33

Tall fra SSB tabell 09745Medisinsk fødselsregister

fodte20102023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
09745 Fødte, etter kjønn 1986-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/09745