Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 19 Sep 2023 10:17:33

Tall fra SSB 12938

2020-2023: Antall døde per måned

dodemaaned-2020-2023-bar