🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 20 Jul 2024 01:42:45

Antall meldte Covid-19-tilfeller per dag siste 30 dager

Tall fra FHI MSIS

meldtesiste-bar.png

Antall vaksinasjoner per dag siste 30 dager

Tall fra FHI SYSVAK

vaxsiste-bar.png

Antall vaksinasjoner per måned

Tall fra FHI SYSVAK

vaxmaaned20202024-bar.png

Antall døde per måned

Tall fra SSB tabell 12983

dodemaaned2020des-2024.png

Antall Covid-19-assosierte dødsfall 2020-2024

Tall fra FHI

c19dode20202024line.png

c19dode20202024pie.png

c19dode2024.png

c19dode2023.png

Antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose

Tall fra FHI SYSVAK

vaxalderdose.png

Koronavaksiner: Meldte mistenkte bivirkninger

Tall fra Direktoratet for medisinske produkter

bivirkvaksine.png

2018-2023: Antall fødte og døde per måned

Tall fra SSB tabell 1298305531

fodtedode20182024.png