Home

2022 Antall døde per 5-årige aldersgrupper

Oppdatert: Wed, 29 Mar 2023 23:57:12

Tall fra SSB tabell 12973

Alder Antall Andel
0-4 121 0,27 %
5-9 26 0,06 %
10-14 26 0,06 %
15-19 74 0,16 %
20-24 110 0,24 %
25-29 168 0,37 %
30-34 173 0,38 %
35-39 207 0,45 %
40-44 331 0,73 %
45-49 495 1,09 %
50-54 863 1,89 %
55-59 1 254 2,75 %
60-64 1 833 4,02 %
65-69 2 862 6,28 %
70-74 4 377 9,61 %
75-79 6 508 14,29 %
80-84 6 821 14,98 %
85-89 7 847 17,23 %
90-94 7 274 15,97 %
95-99 3 484 7,65 %
100+ 694 1,52 %
Totalt 45 548 100,00 %

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
12973 Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/12973