🏠

1996-2023: Antall selvmord per år

Oppdatert: Thu, 30 May 2024 12:51:23

Tall fra FHI: Dødsårsaksregisteret Tabell D10a

selvmord19962023