🏠

2011-2023: Oppdrag med ambulansebiler

Oppdatert: Mon, 24 Jun 2024 01:15:48

Tall fra SSB tabell 09556

Oppdrag 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alle oppdrag 600 792 636 070 653 726 665 404 671 550 693 125 700 710 724 284 742 701 714 568 763 883 796 194 764 153
¬ Akutte oppdrag 181 427 199 666 209 912 213 755 217 378 231 957 243 504 264 959 284 673 281 018 309 267 335 316 324 707
¬ Hasteoppdrag 208 585 232 827 242 578 255 405 258 904 266 673 268 083 271 777 276 288 262 099 279 671 288 244 280 629
¬ Vanlige oppdrag 195 999 203 353 201 217 196 231 195 031 194 072 189 298 187 548 181 740 171 451 174 945 172 634 158 817

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
09556 Ambulansetjenesten. Antall ambulanser, beredskapstimer, oppdrag og kjørte kilometer, etter helseforetak 2011-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/09556